Aktivitetsplan Telemark Region Sogn for sesongen 2013 – 2014


Renn
  : http://www.skiforbundet.no/telemark/skirenn/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regioncup Telemark Sogn og Fjordane

  • Lokal regioncup der deltaking i minst 3 av 4 renn er teljande med rangering etter beste plassering. Premieutdeling pÃ¥ avslutning Turtagrø / Heggmyrane.

Samlingar

Juniorsamling Skeikampen 30. november – 1. desember 2013

Treningssamling Myrkdalen: Alternativ etter naermare avtale (ver og føre er avgjerande): 18. januar (dagstur laurdag
eller helgatur med overnatting laurdag til søndag).

Telecamp Filefjell: Breddesamling mynta på dei yngre 15. mars – 16. mars 2014. Felles påmelding/overnatting. Moro
med fjelltelemark og telecross.

Telemarknedslaget Sogn skisenter: Moro for dei yngste med høve å få prøve Telemark-utstyr og å få instruksjon i
Telemark: Ikkje tidfesta, aktuell veke/helg er 17-23 feb (om vi tek med hengaren i retur frå Filefjell)

Sesongavslutning Turtagrø: 3. – 4. mai . Sosialt samvaer ilag med eventuelle andre regionar med fjelltur laurdag og/evt
søndag. Naermare info seinare i sesongen.

Sommarsamling Stryn Sommarskisenter: Ikkje tidfesta, juni. Dette var ein kjempesuksess i fjor der alle regionar var
representert. Basecamp på Folven camping med ulike aktivitetar som longboard, slakk line, einhjulssyklar mm.
Fellesgrill og sosialt opplegg for alle. Program utarbeidast.

Det vert opplegg for dei minste på HRN «Heggmyri Rett ned» og Sognefjordrennet

 

Treningar

Sogn skisenter. Det vert faste treningar i bakke på onsdagar 18:30 – 20:30.
Vi tek og sikte på treningar lagt til helgar med varsling når det ikkje er samlingar eller renn påfølgjande dag/helg.
Trenaransvarlege: Egil Johannes Vangsnes, Jan Sølve Haugen

For dei yngste og nybyrjarar 6-11(12) år . Onsdagar 18:30 – 19:30. Trenarar: Rullerast mellom dei som har teke
trenarkurs. Liste vert utarbeidd. Hovudvekt på skileik i Banktrekket.(Avhengig av snøforhold)

Eigentrening Luster og Leikanger: Sogn skisenter er ope tysdag, torsdag og fredag 17:30-21:00, og 10:30 -16:00 i
helgene. Bakken på Kleppa er open tysdag og torsdag 18:00 – 21:00, og 11:00 – 15:00 i helgene.

Utstyr

Regionen med Syril og Luster Telemark har nokre par telemark-ski til barn under 12 for utlån/prøving. Vidare har Luster
Turlag fleire par til utlån på Sogn skisenter.

Bakkeutstyr til dei litt eldre ( frå 12/13 år) : Har nokre racingski/SSL ski med Cobra 75 mm binding til utlån. Vidare bistår
vi med rettleiing og er vi på hogget i høve til aktive for å kjøpe brukt utstyr i god stand.

Svært rimelege ”Barnepakkar” (Norges skiforbund) http://www.idrettsbutikken.no/Avdelinger/Produkter/Telemark

 

Anna info :
http://www.skiforbundet.no/sogn-og-fjordane/telemark/
http://www.skiforbundet.no/telemark/

Med helsing
Luster Telemarkklubb og Syril Telemark
Region S og Fj

http://lustertelemark.net/

http://www.syril.net/

 

Tlf 99 54 79 41 / 97 71 38 57