Sogn Skisenter har åpna til glede for mange og vi avsluttar derfor barmarksopplegget til fordel for aktivitetar i skisenteret.

Vi samarbeider med Hafslo Alpin om dei faste treningane på onsdagar med oppstart fyrste onsdag etter nyttår.

Likevel ynskjer vi å starte med å invitere til ei kortare økt allereie fk torsdag kl 17.00-18.00 i skianlegget. Regionen har tre utøvarar som skal delta på to av i alt seks kvalifiseringsrenn til VM for juniorar fk helg . Så det er difor viktig å få ei viss mengde portkøyring i forkant sjølv om snøforholda er krevjande for portsetjing på skisenteret enno.

Vidare så er vi tilstades kvar tysdag kl 18.00 -19.30 fram til jul for litt «sosial» Telemarkkøyring og instruksjon i ordinær åpningstid.

 

Legg og ved aktivitetsplanen for sesongen slik den no ligg føre med atterhald om endringar.

 

Oppdatert  info mm er å finne på :

http://lustertelemark.net/wp/

 

Legg og ved invitasjon til det dei fyrste NC renna på Bjorli 05-06. jan

 

http://www.skiforbundet.no/Nyheter/nyheter2012/Sider/NC.aspx

Kategorier: Trening

Legg igjen en kommentar